Konferencja GeoTalent, Warszawa, 16.11.16

z1

16 listopada 2016 roku w ramach Konferencji GeoTalent miał miejsce konkurs na najlepsze prace dyplomowe poruszające tematy związane z branżą naftową. Organizatorem konkursu było Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., a wydarzenie odbyło się w Muzeum Gazownictwa w Warszawie. Wśród laureatów konkursu znalazła się Edyta Mikołajczak, studentka Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu, która zajęła trzecie miejsce w sesji posterowej. Zaprezentowała ona rezultaty swojej pracy inżynierskiej pt. „Projekt aplikacji komputerowej do prognozowania eksploatacji złóż ropno-gazowych metodą bilansu masy”, której promotorem był prof. dr hab. inż. Jerzy Stopa. Praca dyplomowa została zrealizowana w ramach projektu MUSE – „Multifield CO2 storage for environment and energy”, realizowanego na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Jerzego Stopa i współfinansowanego w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza.